• A PPKE pszichológus tanárai által ellátott szolgálat

  • 2020.03.13. 2/2020. sz. és 2020.03.16. 3/2020. sz. Rektori Körlevelek

  • Oktatási és stratégiai rektorhelyettes úr levele az Egyetem polgáraihoz

  • Puskás Attila, a PPKE HTK dogmatikai tanszéke vezetőjének írása

Hittudományi Kar

Folyamatosan végzi oktató és kutató munkáját a katolikus teológia elmélyült, magas szintű művelésével és átadásával.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A felelősségteljes magatartás, az összetett gondolkodás és a keresztény értékek tudatos vállalása...

Jog- és Államtudományi Kar

Karunk olyan hely kíván lenni, ahol nem csak a jog, hanem az igazság is megismerhető.

Kánonjogi Posztgraduális Intézet

Karunk küldetése, hogy kánonjogi szakképzésben részesítse a papokat és világiakat.

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Az információs technológiáknak egy sajátos szinergiáját hozta létre az élettudományokkal.

Doktori iskolák

Tudományos kutatómunka tíz tudományágban